kolmapäev, 10. jaanuar 2018

Ringkäigust Paide ja Roosna-Alliku piirkonnas

Anda informatsiooni on eesmärgipärane tegevus.  „Muuta maailma“ mõtteviis ei ole uudne kuid organisatsiooni kasvades teostatav. Organisatsiooni näol ei ole ju tegemist vaid juriidilise kehaga – see on meeskond, grupp inimesi, kus on oma ainulaadne viis, kuidas asju tehakse ja igapäevaselt töötatakse. Siin on oluline tunnetada, kas ja kuivõrd on võimalik arvestada erisusi, pikki vahemaid (Mustla-Nõmmelt pea Koigini) mida toob kaasa suhtlemisel erinevate organisatsioonide, kogukondade või kodanikega. Eks me kõik õpi ja mil viisil on kõige otstarbekam infot vahetada meilitsi, blogi vahendusel, saada kokku, korraldada koosolekuid jne.

Alustasime Paide piirkonna (endise Paide valla haldusterritooriumi) allasutuste, majade/hoonete tutvumise ringkäiguga koos Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna töötajatega, et saada parem ülevaade kohapealsetest oludest.
Anna Vaba Aja Maja kus asub ka Anna Raamatukogu ja noortetuba.
Paide Valla Lasteaed-Kool võib nimetada ka multifunktsionaalseks külakeskuseks kus asuvad, lasteaed, kool, raamatukogu, noortetuba, spordisaal jpt. tegusad üksused.
Sargvere Raamatukogu hoonega paiknevad veel ühise katuse all noortetuba, seltsiringi ruumid, üks lasteaia rühm ja spordihall.

Jätkasime järgmisel päeval samalaadse visiidiga Roosna-Alliku piirkonna (endise Roosna-Alliku valla haldusterritooriumi) objektide tutvumisega. Leian, et niisugune ringkäik peab saama traditsiooniks ja mitte ainult aasta alguses eelarve vastuvõtmise aegu.
Alustasime Viisu Lasteaiast, edasi mänguväljak, Viisu Raamatukogu, rahvamaja ja jäätmekorraldus.
Roosna-Allikul tutvusime, jäätmejaama, mõisa paevkivi aia, kooli, lasteaia ja rahvamajaga. Kokkuvõtete tegemiseks istusime laua taha endises vallamajas kus nüüd asubPaide linna Roosna-Alliku teeniduskeskus.

See on hea võimalus kus linnamajandusosakonna töötajad näevad, millised on asu­tuste ja seltside võimalused, mil­liseid töid on tehtud ja mida on veel vaja, ning suhelda kohapealsete inimestega. Juures on ka väike kontrol­limo­ment - kas linna eraldatud raha on läinud õigesse kohta.


Siinkohal oleks viisakas tänada Teid, kõiki allasutuste juhte ja töötajaid kes meid lahkesti vastu võtsid. Tänu teile on meie kinnistud hoitud ja hooldatud.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar