teisipäev, 2. august 2016

Välikäimla hea idee, teostus ...

Väikses kohas, kus igapäevaelu ei ilmesta olulised muutused, tekitas Esna bussipeatuse kõrvale püstitatud välikäimla paraja furoori. Välikäimlal on erinevaid nimetusi: kemmerg, väljakäigukoht, peldik. Seal käivad inimesed oma erinevaid vajadusi rahuldamas. Esnas elab täna rahvastikuregistri andmetel 54 elanikku ja asula ise on tekkinud Türi – Tamsalu raudtee äärde koos kitsarööpmelise raudtee rajamisega. Raudtee toimis aastatel 1920 – 1972. Kareda vallal on hea meel, et seriaali „Naabriplika“ filmivõtete paikades on tekkinud avalik huvi ja mitte ainult valda vaid ka kogu Järvamaad külastavad tänu sellele turistid üle Eesti. Ise olen seda nimetanud edukaks regionaalpoliitiliseks projektiks.
Ehitise üle on avaldatud nii positiivseid kui ka negatiivseid arvamusi. Ka vallas on käidud ja küsitud otse: „Kuidas teie, nii kõrgel positsioonil olev isik, laskusite nii madalale ja andsite korralduse välikäimla antud kohast likvideerida?“. Või ajakirjanduses levinud arvamus: „Eks Kareda vallavõimud andsid lehe kaudu karmi ultimaatumi: miljöösse sobimatu ja kooskõlastamata putka peab kaduma.“

Ajakirjandusel on suur võim, mida nad isegi kinnitavad, sest peale uudiste avaldamist Postimehes ja Järva Teatajas kadus omaalgatuslik ehitis sama ootamatult kui tekkis.

Kinnitan tänasel hetkel, et endalegi on see lugu üllatusterohke ja just inimeste mõtte- ning käitumisviiside taustal, kuidas küsimusele lähenetakse. Kuna oma tegevustes pean lähtuma teatud reeglitest ning kui mulle ka täna helistab ajakirjanik ja küsib kommentaari,  kuidas te suhtute sellise ehitise püstitamisega, siis ma oma vastust ei muudaks. Ükskõik, kes tahab mingit rajatist teekaitsevööndisse või kellegi teise kinnistule paigaldada, tuleb enne tööde teostamist saada maaomanikelt kooskõlastus. Antud juhul siis maanteametilt. Antud piirkonnas Kareda vallale kuuluvat maad ei asu. Käimla ehitajale ei ole antud korraldust käimla kõrvaldada vaid teda on teavitatud vajadusest tegevus kooskõlastada maanteeametiga. Siiski otsustas omanik käimla ära viia. Selliseid korraldusi ei anta ajalehe kaudu.

Idee on igati kiiduväärt. Mulle meeldivad inimesed, kes on ettevõtlikud ning kelle algatusvõime paneb teisi ahhetama. Käies hiljem kohapeal asja uudistamas, võin öelda: „vägev värk“. Valmistatud ehitis on tõeline käsitöö ja meistrimees on näinud vaeva ka esteetilise välisilme loomisel. Müts maha sinu ees, Väino, kes sa hoolid oma kodust ja ümbritsevast. Minult on küsitud viimaste päevade jooksul üsna tihti, kuhu see välikäimla sai, äkki tahaks omanik selle ära müüa. Äriidee – kui on nõudlus, tuleb tekitada pakkumine. Eks valla huvigi oleks, et Esna areneks ja kes veel kui kohalikud tunnetavad kõige paremini  kohalikke muresid ja kitsaskohti. Vald - see on ju meie ühine kodu, kus me kõik koos tahame elada ja koostöös peitub jõud. Kolm kevadet on Esnas toimunud „Naabriplika“ kevadlaat, mis aasta-aastalt on kasvanud. Jätkuks meil tarkust arendada väikest maalilist Esna küla ja loodan, et kõik panustavad järgmisse ühisüritusse.