neljapäev, 31. oktoober 2013

Arvamusi haldusreformist

Arvamusi haldusreformist. Viimasel ajal on palju räägitud haldusreformist ja selle vajalikkusest ning Vabariigi Valitsus on algatanud Omavalitsuskorralduse reformi seaduse väljatöötamiskavatsuste eelnõu. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et lähiaastate jooksul ehk hiljemalt 4 aasta jooksul peaksid paljud vallad ja linnad ühinema ja välja joonistuma hoopis teistsugune omavalitsuste kaart, kus senise 226 valla ja linna asemel neid 40-60. Enda arvamus, et reform on vajalik ja see peaks toimuma mitte tõmbekeskuste vaid vajaduspõhiselt. On visatud nalja, et meil on ainult kolm tõmbekeskust: Tallinn, Tartu ja Soome, kuid tõsimeeli on enamjaolt kõik aru saanud, et mingi muutus praegusega võrreldes on vajalik või isegi möödapääsmatu. On alanud arutelud, diskussioonid ja vaidlused selle üle, mis on positiivne nähtus saama teada rahva arvamus kuhu suunas liikuda. Arvamusi on väga mitmeid ja vaidlustes pidigi selguma tõde. Kui palju peab olema omavalitsusi Järvamaal üks kuni kolm. Meil on olemas toimekeskusele vajalikud riiklikud tugistruktuurid (politsei, päästeamet, kiirabi) ja esmatasandi arstiabi. Meil on haridus-, kultuuri-, spordi- ja huviharidusasutused ja ajalooliselt on koondunud laiema piirkonna kultuuri-ja sporditegevus. Meil on ehitamisel tiheasustusele vajalik taristu ja tagatud hoolekandealane teenus Täna oleme valmis oma heade naabervaldadega nii siin pool kui seal pool läbirääkimisi pidama ja liitumisettepanekuid vastuvõtma/tegema. Samuti tahan ma rõhutada, et haldusreform ei ole pelgalt omavalitsuste piiride tõmbamine, vaid sisaldab endas ka omavalitsuste rahastamise ja ülesannete ülevaatamist ning vajadusel standardite kehtestamist. Piiride muutmine ei anna tegelikult efekti. See tekitab juurde ääremaastumist ja kui siin tulubaasi poolt veel puudutada, siis kui kaks ebapiisavat tulubaasi kokku liita, siis piisavat tulubaasi ikkagi ei saa. Paraku omavalitsuste suuruse järgi erinev kohtlemine, aga tegelikult ka sunniviisiline liitumiskohustus põhiseadusvastased.