neljapäev, 16. november 2017

Head teed Kareda vallavalitsus, tere tulemast Järva vallavalitsus


Hea vallarahvas. Ma tänan kõiki teelisi kes käisid koos minuga pea 5 aastat ühisel rajal. Kohalik omavalitsus püüdis  maksimaalselt otstarbekalt kasutada teie poolt makstud makse ning korrastada ja korraldada elu vallas: ehitades vee- ja küttesüsteeme, rekonstrueerides tänavaid ja kõnniteesid, soojustades vallale kuuluvaid hooneid (kooli, lasteaeda, valla maja), korrastades haljasalasid ja parke. Siinjuures tänab Kareda vallavalitsus, et enamus vallakodanikest hindas seda ning andis ka omapoolse panuse elukeskkonna heakorrastamisse. Need tänusõnad tulevad siiralt ja südamest.

Nii nagu lapsekeskne lasteaed on oma töös edukas ainult siis kui ta teeb koostööd lastevanematega, eeldades lasteaia töö korralduse aluseks on püüda teada saada lastevanemate arvamused ja soovid ning vastavalt sellele tegutseda. On ka nüüd ja tulevikus tiheda koostöö aluseks kiire kohanemine ja turvatunde tekitamine kodanikes. Aasta-aastalt liigume kodanikuühiskonna poole ja Järva valla Kareda piirkonnas elu jätkub vaid meie kodanike aktiivsusest sõltuvalt.

Mõelge suurelt ja tehke oma ideed teoks! Keegi ei kirjuta ette meile ette milline võiks aastate pärast välja näha Peetri alevik, Kareda endine piirkond või Järva vald. Arenev ettevõtlus, turvaline keskkond, kodulähedane kool-lastead-perearst, see on iseenesest mõistetav. Toetagem uusi mõtteid - ka pööraseid, toetagem kaaskodanikke kes panustavad ja pange tegevustele õlg alla.

Väga oluline on aga mõlemalt poolt aktiivne koostöö, mis väljendub igapäevases suhtlemises oma volikogu liikmetega, vallavalitsuse esindaja, ametnike ja allasutuste töötajate tööde ja tegemistega kursis olemisega. Olgem ise aktiivsed ja võtkem initsatiiv, tuginedes kogemustele võin kinnitada, et väikse rahaga annab teha suuri asju.


Mina olen õnnelik ning tänulik Teiega koosveedetud aja ja saadud kogemuste eest.

teisipäev, 14. november 2017

Peetri lasteaiale valmis uus parkla ja aed


Kareda vallavalitsuse tellimusel valmis Peetri kooli lasteaiale parkla- ja aiaehituse  osaline projekt, mis hõlmab piirdeid, väravaid ja  parkimise korraldamist. Töid on kavas teostada etappide kaupa, vastavalt rahalistele võimalustele.Tänavu viidi ellu I etapp, mille tule­musena sai osa õuealast uue piirde, samuti rajati täiendavad parkimisvõimalused lasteaia ette, millega lahendati tekkinud parkimiskohta­de kitsikus. Tööde käigus rajati üle 100 m metallist piirdeaeda koos 3 vä­ravaga. Ühtlasi laiendati ka mänguala territooriumi kõrval oleval vabal maal.

Ehitustööde maksumuseks on 12 033.10 eurot, millest 6 033.10 eurot kaeti vallaeelar­vest, 6 000 eurot on valla taotluse alusel eraldatud investeeringutoetusena riigieelarvest rahandusministri valit­semisalast.

Tööde tegemist tingis nii lastevanemate kui töötajate hinnangul see, et parkla ja lasteaia vaheline teekond on lastele liiga ohtlik. Teiseks tõsiseks probleemiks oli aastaid lasteaia söögibloki teenindavate kaubaautode teekond läbi lasteaaia territooriumi, kus lasteaiaõpetajate sõnul on tekkinud lastele liiklusohtlikke olukordi peaaegu iga päev.

II etapina on plaanis korrastada kogu lasteaia piire, rajada liiklusväljak ja täiendada mänuväljakut arendavate atraktsioonidega.
Tööd teostas madalaima hinnapak­kumise teinud OÜ Kalda Ehitus.


reede, 3. november 2017

Järva valla Kareda valla majas toimus lusikapidu


Täna toimus Järva vallas, Kareda valla majas järjekordne, traditsiooniliseks ürituseks pürgiv lusikapidu, kuhu olid kutsutud 17 last koos vanematega.
Juba aastaid kutsutakse Kareda valla värsked ilmakodanikud koos vanematega nii-öelda lusikapeole, kus vallavanem annab neile Kareda valla noorima kodanikutunnistuse ja lusika, kuhu on graveeritud Kareda valla vapp. Nii ka seekord.
Lapsed sünnivad armastusest. Meil on praegu eelis, meil on vabadus otsustada, kui palju lapsi peres on, kui palju me armastust perre tahame - toome. Meid ei seo enam piirid talu-küla-aleviku-linna-riigi vahel. Saame ise teha oma valikuid. Saame valikuid tehes otsustada, kuhu me liigume. Tõestame perede tugevust, et kokkuhoidmise, hoolivuse ja turvatunde pakkumisega suudame muuta näitajaid, mis ennustavad meie rahvuse hääbumist. Kõik algab perest, lähedastest, kodust ja väärtustest, mida me hindame – vaatan ka ise peeglisse kas ma olen  oma kiire elutempo juures pööranud piisavalt tähelepanu oma lähedastele. Sa võid taga ajada au, kuulsust, raha, kuid kui saa jääd maailma üksi, siis pole sul eelnevaga paraku midagi peale hakata. Armastage, jagage armastust ja laske endid armastada.
Samal ajal kui toimus pisematele vallakodanikele vastuvõtt, said suuremad lapsed lõbutseda seiklusrajal.
Eelmisest lusikapeost kuni 2017. aasta oktoobrini  on Kared valda juurde sündinud 17 last, kellest osales koosviibimisel 16. Elanike arv on Kareda vallas stabiilselt püsinud aastaid, kui 01.01.2016 oli selleks 596, siis tänu uutele vallakodanikele on see tõusujoones, seisuga 01.10.2017 elanikkond on 605.
Sellise ürituse üheks eesmärgiks on ka väikelaste vanemate kindlustunde suurendamine tuleviku ees. Kõik hea ja positiivne jätkub ka ühinenud omavalitsuses Järva vallas. Õnne ja rõõmu kõigile!
Meeleoluka perepäeva lõpetas ühine pildistamine koos kringli maitsmisega.