kolmapäev, 18. september 2013

Kareda ja Koeru ühinemiskomisjoni koosolek

Kareda ja Koeru ühinemiskomisjoni koosolek Kareda vallavolikogu ja Koeru vallavolikogu on moodustanud ajutised ühinemiskomisjonid, kelle ülesanneteks on informatsiooni kogumine ühinemisprotsessi kohta ning selle esitamine volikogudele ja elanikele, korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine, ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine ning selle esitamine volikogudele. Kareda valla esindajateks on Siiri Tammiste, Janno Nau, Erko Einmann, Andres Laukse ja Kulno Klein. Koeru valla esindajateks on Himot Põldver, Mati Seire, Jaanus Murakas, Ülle Jääger ja Triin Pobbol. Kohtume esimeseks ametlikuks ühinemiskomisjoni koosolekuks täna kolmapäeval, 18. septembril kell 16.00 Kareda vallas Müüsleri külas Müüsleri Saare Seltsi käsitöökojas. Päevakord: 1. Ühinemiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 2. Ühiskomisjoni tööplaani kinnitamine 3. Jooksvad küsimused Komisjoni pädevuses on ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine volikogudele, volikogude määruste ja otsuste eelnõude ettevalmistamine ja volikogude vastavate määruste ja otsuste täitmise kontroll. Komisjon ise ei võta vastu mingeid otsuseid vaid teeb ettevalmistusi ühinemiseks, lõpliku otsuse teevad vallakodanikud ja vallavolikogud.

teisipäev, 17. september 2013

Karedal pürgib volikogusse 36 inimest

Karedal pürgib volikogusse 36 inimest Arvamused valimistulemuste ja valimiste kohta jagunevad laias laastus kaheks nii omavalitsuse siseselt kui ka väljaspool. Ühed kiidavad omavalitsust ja selle põhjendatud vajadust kui viimasele sotsiaalse võrdsuse ja õigluse kantsile, mis pärast valimisi justkui igaveseks kadunud oleks. Samuti on veel paljudel inimestel sära silmis ning nad on valmis panustama Kareda valla heaks. Teised ei näe neis valimistulemustes aga midagi erilist. Nähakse pigem teatud loogikat ja paratamatust, mis on ilmnenud paljudes teistes omavalitsustes. Kui igapäevaelu osaks saab tööpuudus, sotsiaaltoetuste vähenemine ning tervishoiuteenuste kallinemine, hakatakse tahes-tahtmata otsima süüdlast, kelleks on koolidirektor, vallaametnikud, volikogu liikmed, kuid ka süsteem, mis muutunud olude tõttu ei ole enam jätkusuutlik. See on justkui ühiskonnasisene evolutsiooniline enesepuhastusprotsess. See on loomulik ja isegi positiivne areng, sest igaüks peab kandma vastutust ühiskonna toimimise eest. Tõde armastab aga ikka keskteed ja õigus on mõlemal poolel. Ka Kareda elanikel tuleb valida tee mida mõõda edasi liikuda ja selle otsuse kuhu poole liikuda saab teha vaid rahvas. Kes valima ei lähe sel pole õigust ka kritiseerida. Tarku otsuseid iidne ja uudne Kareda. VL Kodupaik Kareda nr 101 ENE MIKK nr 102 ERGO MAASI nr 103 TAAVI TIKERPALU nr 104 ALAR SAKKOOL nr 105 LEA AAS nr 106 KRISTIAN TALVISTE nr 107 JAANUS TAMMISTE nr 108 HILLAR ANTON nr 109 ÜLLE TRÄÄL nr 110 LEA HEINASTE nr 111 MARET SASAI nr 112 GETTER KLAAS nr 113 RAIN KURESOO nr 114 KRISTO GLASE nr 115 ANDRES LAUKSE nr 116 AINAR LEHTSAAR nr 117 ERKO EINMANN nr 118 MARGUS JÄTSA nr 119 KAIDI-LY VÄLB nr 120 JANNO NAU Eesti Keskerakond nr 121 KÜLLI MAJORI nr 122 OLAR PLANS nr 123 ANNELI PIIRSALU nr 124 LEO ROOSIOJA nr 125 KERSTI LAUKUS nr 126 HELVI KEREM nr 127 LUULE ANTIPOVA nr 128 LEO SILLUTA nr 129 HEINO LANDMANN nr 130 EHA PAIMETS VL ELU MAAL nr 131 ALO JOOSEPSON nr 132 LEILA JOOSEPSON nr 133 ESTELLE TIKERPALU nr 134 TÕNU TAAL nr 135 TERJE TRUSKA nr 136 RAIVO SEEPTER

neljapäev, 5. september 2013

Valimiste eetilisuset

Valimiste eetilisuset.
Tänasel päeval on pea peale pööratud demokraatia - räägitakse, võim on meil rahva käes, milles julgen päev-päevalt üha enam kahelda siin mängivad üha enam manipulaatoritest poliitikud ja nende rolli igapäevases majanduses.Tasapisi kujuneb põvkond poliitikuid kes on  roninud ülemistele redelipulkadele, kust dikteerivad päevast päeva oma ainuvõimu ja tahet: keda kõlbab, keda ei kõlba kutsuda laua äärde, missugused peaksid olema õiged otsused, kuidas valitseda jne. Võimu koondumises ühe isiku või isiku grupi kätte kujutab endast palju suuremat ohtu demokraatiale kui miski muu.

Sellele mõttele suunasid mind kodanikud küsides miks sa oled poliitikas see on nii räpane, millega tuli mul nõustuda. Enesekaitseks saan öelda vaid seda, et see on võimalus mulle kaasa rääkida kodulinnas-maakonnas olulistel teemadel haridus või regionaalpoliitikas. Kuna on tulemas kohaliku omavalitsuste valimised siis teema on pidevalt kuum. Küsides vestluspartneritelt kas ise käid valimas siis enamus vastab eitavalt lisades juurde argumente kui mõttetust tegevusest. Olen alati vastu vaielnud kui sa ei ole teinud valikut ei ole õigus sul ka kritiseerida. Tuues alati näitena kui Eestis elaks 100 inimest ja 10 on poliitikud ning 90 valimas ei käi siis ei muutugi midagi ja poliitikud valitsevad ning meie ise lubame seda.

Demokraatia algtingimused on teatavasti vabad valimised, võimude lahusus ja seaduslikkus. Nagu teada, poliitikutele eetikaseadust meil ei ole, ehk teisiti öeldes: mitte keegi pole meil kaitstud poliitikute ebaõigluse, ebakompetentsuse, ebaaususe eest. Nende seas kehtib pealegi kindel käendus ja vankumatu ringkaitse, alates siserigist edasi kuni parteikontoriteni välja. Kurb küll, aga ikka ja jälle võitleme aina tagajärgedega kui tegelikult oleks ammu aeg tõsiselt mõelda põhjustele. Elame põhimõttel võtan elult, mis võtta annab - just see ongi osa põhjustest, miks näeme aina rohkem, et inimesed enam oma tegude eest ei vastuta ! Täpselt samad on ka põhjused meie haigetes perekondades, kus osa inimesi ei kavatse võtta vastutust , samamoodi poliitikud, sest ahvatlusi on ümberringi paksult.
Ametisse saadakse siin mitte vabade valimiste kaudu, vaid hierarhia tavade kohaselt, millest peamine on isikliku arvamuse minetamine ja parteitruudus. Ning algabki demokraatia edendamine ja juhtimine — nagu parteikontorid soovivad.

Siit küsimus meile endile mida me saame ise teha ja muuta ning kas me tahame muutusi. Mina küll ei taha elada riigis või omavalitsuses kus mängib rolli parteipilet või õigemine kas kuulud „õigesse“ parteisse. Tuues näiteid elus enesest kujutate ette olukorda kus teie tervis on teile vingerpussi mänginud ja te pöördute esmatasandi meditsiiniasutusse ning saades abi seatakse teile tingimus kandideerida erakonna nimekirjas kuna on vaja veel tagasi tulla ja oht tervisele kaalub üle kaine mõistuse annategi allkirja. Mis on järgmine kas lapse koolisaatmisel peame arvestama klassijuhataja  parteilisusega ja see mõjutab lapse edasijõudmist koolis jms.               

Teise näitena huviringi juhendaja juurde astub poliitik ning survestab näidete varal nagu ringiaegade planeerimine, toetused omavalitsuse eelarvest, ühekordsed toetused ja jällegi hingega töötav huviringi juhendaja keda ei huvita pollitika annab allkirja, sest saab aru kel võim sel õigus.

Või ametniku juurde astutakse ning antakse teada, et tema töökoht kuulub peale valimisi koalitsioonipartnerile kui sa allkirja ei anna ning hakka uut tööd otsima. Neid näiteid võib veel tuua ja tuua kõige kurvem on see, et need on reaalselt toimunud juhtumid ja loo kirjutajale on teada ka nimed iga konkreetse loo puhul.

Iga objektiivsemalt mõtleva ja paksunahalisemagi inimese õiglustunnet pikapeale haavavad need juhtumid. Vestlesin ka arvetatava ajakirjnikuga sel teemal ja väide oli kummastav: ma tean neid juhuseid ning varemalt on seda veel räigemalt tehtud. Neid juhuseid ei ole võimalik tõestada kuid need levivad väikses kogukonnas ja viivad poliitiku margi alla. Ühtmoodi mõistetavat demokraatiat pole tõenäoliselt kunagi olemas olnud, ei ole praegu ega tule kunagi.Mis puutub populismisse, siis pole poliitikut ega erakonda, kes ei tahaks olla populaarne ja aeg-ajalt ei populismitsekski kuid igal asjal olgu piir, tuleb kehtestada latt mille alt läbi ei mahuks.

teisipäev, 3. september 2013

Kareda uudne ja iidne

Vallavanema blogi loomise eesmärgiks on muuta valla juhtimine avalikumaks, andmaks teada millega vallamajas tegeletakse ja saamaks tagasisidet vallakodanikelt arvamuste ning ettepanekute näol.
Kareda küla mainiti esmakordselt 1212, Läti Henriku kroonika järgi oli Kareda Järvamaa tähtsamaid keskusi. Tänasel hetkel üks väiksematest omavalitsustest Järvamaal. Kohaliku omavalitsuse olemuslikuks ülesandeks on kogukonna elu juhtimine

Kuigi tarkusepäev oli eile siis Peetri koolis õppetöö algas täna avaaktusega Peetri lipuväljakul kuhu kogunes kogu kool koos lasteaiaga.
Kõik on uus septembrikuus...
Ranits uus...
Neid kauneid sõnu võiks koolialguse puhul lõputult ritta seada.
Iga algus on millegi lõpp- ja lõpp uue algus.
Kas lahkuv suvi  või saabuv sügis. Igaühele meist kes me täna oleme siia Kareda lipuväljakule kokku kogunesime tähendas see midagi. Põgusalt meenutades möödunud suve või vaatame saabuvasse tõisesse sügisesse. 
Tänane päev on eriline, nii õpilastele kui ka õpetajatele kes sel õppeaastal esmakordselt septembrikuul lillekimpudega koolimajade poole tõttavad.
Hea meel on tõdeda, et uut kooliaastat alustas kolm meesõpetajat: matemaatika, informaatika ja liikumisõpetaja. Kool on olnud meeste loodud ja maskuliinseid väärtusi kandev institutsioon, kuid nüüd on meessugu selle hüljanud. Algusajal olid ka nii õpetajad kui ka õpilased meessoost.
Täna kooliaasta algul anname avalöögi pikale kooliaastale, mille käigus saavad palju uusi värskeid ideid nii õpilased kui ka õpetajad ja võimalusi, mõtteid et neid ellu viia ja rakendada.
Me kõik tahame loota, et algav õppeaasta toob kaasa meie kooli uuendusi, muudatusi mille ellurakendamine peaks muutma meie õppe ja huvialatingimusi paremaks. Me arvame ühiselt et õpi ja vabaajaveetmise ruumide ja vahendite mitmekesistamisel ja arendamisel kasvab oluliselt positiivne õpikeskkond.
Head kooliaasta algust kõigile meile