kolmapäev, 30. august 2017

Peetri lasteaed 30

Tere armsad suured ja väikesed sõbrad.

Täna lasteaia 30. sünnipäeva puhul räägin teile ühe väikese loo.
Elab üks mesilane, kelle koduks on Peetri Kooli Lasteaed. Sellel mesilasel on tore oma tarus elada sest temaga elavad üheskoos lõbusad, tegusad lapsed (suured Peetrid ja veidi väiksemad Peetrid) ja veel tegusamad, lõbusamad 8 täiskasvanut. Igal hommikul on tarusse sisenejatel teed puhtad tänu hooldeonule. Tarusse sisenedes tuleb vastu soe õhk tänu heale koostööpartnerile, puhtad ruumid tänu koristajatädile ja head toidulõhnad tänu kokatädidele. Oskame ilusasti rääkida ja sõnu hääldada tänu õpetajatele. Ilusad laulud õpetab meile selgeks muusikaõpetaja ja kena rühi annab meile liikumisõpetaja. Korrashoiu ja heade toitude eest vastutab selles tarus kogu personal koos. Õppeprogrammi õigeaegse läbimise eest vastutavad jällegi meie 4 säravat õpetajat. Mesilase päevad on erilised, kuna tema tarus toimuvad huvitavad tegevused. Iga tegevus õpetab läbi mängu midagi uut ning iga tegevust õpetab eriline õpetaja ja õpetaja abi. Mesilane on väga õnnelik, et tema tarus elavad nii toredad lapsed ning selle eest on ta tänulik tublidele lapsevanematele. 
Mesilasel on nii hea meel, et tal on nii armas, hubane ja sõbralik kodu selle eest tänab ta head lasteaiapidajat Peetri Kooli, Kareda Vallavalitsust. Mesilane tänab südamest kõiki, kes töötavad ja teevad suurepärast, tänuväärset tööd selles tarus. Selline oli väike lugu mesilasest.
«Meie majal pole basseini ega liikluslinnakut, aga unistada võib neistki, valmimas on uus mänguväljak lasteaia väravasse. Peetri lasteaia puhul kehtib vana loosung: kaadrid otsustavad kõik!» see iseloomustab püsivat õpetajaskonda. Olen kuulnud lastevanematelt ütlusi:  «Minu poeg tahab hommikul väga lasteaeda minna ja õhtul ei taha kuidagi ära tulla. Ma arvan, et saladus peitub siinsetes inimestes, kes teevad oma tööd armastusega. Kui oleksin ise veel laps, tahaksin hea meelega selles lasteaias käia. Siinsed lapsed suhtlevad omavahel ka pärast lasteaiapäeva, käivad üksteisel külas, mängivad koos.» on lastevanemad öelnud. Kuulates mida räägivad lapsed: «...ja lisas siis, et ema oli öelnud, et kui ta kodus hea laps on, siis lubab tal lasteaeda minna!»
Lastevanemate tänamiseks ja tänukõnedeks läheks päevi, need tööd ja teod mida kodanikualgatuse raames on korda saadetud, panevad uhkust tundma.

Õnnitlen teid kõiki veelkord lasteaia 30. sünnipäeval. Lasteaia vanus on võrdne laste arvuga loodame, et nii see ka jätkub ning laste arv kasvab. Nüüd aga kingituse juurde. Kingitused on mõeldud nii suurtele Peetritele kui väikestele Peetritele. 
Soovin kõigile kena sünnipäeva pidu!

teisipäev, 29. august 2017

Järva valla ühinemiskoosoleku kokkuvõte.Koosolek toimus Kareda Valla Majas 14.08.2017.a osalejad olid kuuest omavalitsusest.
Päevakajalised teemad mida arutati:
1.      Järva valla valimiskomisjoni koosolekust
Lühikokkuvõte: Komisjoni esimeheks valiti Andi Liblikman, asetäitjaks Urve Reinmets, vastuvõtt hakkab olema maavalitsuse 3. korruse saalis. Kõik vallad on oma eelarved esitanud maasekretärile, rahandusministeerium on öelnud, et pole veel kindel, kas iga omavalitsus peab oma vahenditest kandma oma valimise kulud.
2.      Noorsootöö ja huviharidus
Lühikokkuvõte: Pole veel kõiki andmeid valdadest kätte saanud, saadetud tabelid olid korrektselt täitmata. Seekordne tabel oli pigem selleks, et teada saada tulevasi koolitusvajadusi, see tähendab aga, et tuleb veel üks tabel, mis on juba konkreetsem, rahasummade peale üles ehitatud.
3.      Ambla tormikahjude likvideerimine
Lühikokkuvõte: Teha ettepanek JOL toetada Ambla valda tormikahjude likvidderimse kulude katteks 1000.-€ OV kohta. Kohalolijad olid nõus ja edastavad info JOL.
4.      Elektrienergia ostmine
Lühikokkuvõte: Teeme vallavanemate seas küsitluse, siis vaatame, kuidas edasi
5.      Koeru läbirääkimised
Lühikokkuvõte: Kohtusse ei läheks, aga laua taha kutsume. Volikogu esimehed saavad kokku Koeru volikogu esimehega ja lepivad läbirääkimiste käigu kokku.
6.      Valla Sümboolika
Lühikokkuvõte: Kas teha auhinnafond ja kes seda finantseerib. Ei saa ju konkurssi enne välja kuulutuda, kui on selge, kui palju raha selleks läheb. Kui uus volikogu tuleb, siis meil võiks olla eeltöö tehtud ja nad saavd edasi minna.
7.      Põhimäärus
Lühikokkuvõte: See võiks jääda ka uue volikogu teemaks. Juhtkomisjonile välja saata.
8.      Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL)
Lühikokkuvõte: JOL kui organisatsioon jääb alles, kolme osalejaga. Tekib ju 3 võrdse suurusega omavalitsust. Omavalitsustele tuleb nagunii ju teemasid juurde, millelga tegeleda, seega JOLile ju jäävad ülesanded alles.
9.      Järva valla 2018.a eelarve
Lühikokkuvõte: Mõne valdkonna kohta ei ole tagasisidet tulnud, eriti sotsiaalvaldkond. Põhiline, et eelarve juures saaks ühtse loogika põhjal eelarve kokku panna. Eelarved panna kokku nii nagu eelnevalt planeerisite, siis tuleb nad ühtseks sulatada. Teatud asjad on ju planeeritud isegi kuni kevadeni ära, valitsemiskulud saabki hiljem ära korrigeerida. Ka allasutustega sama, tegevus jätkub samamoodi, järelikult peame ka sinna raha planeerima samadel alustel. Saame eelarve nii ära teha, et jätame senised valitsemiskulud sisse ja selle põhjal teeme. Iga vald koostab tasakaalus eelarve ja esitab juhtkomisjonile.


Järgmine koosolek selgub pärast volikogu esimeeste kohtumist.