kolmapäev, 27. mai 2015

Liikluskorraldus Peetri kooli ja lasteaia ümbrusesVallakodanikud on tundnud muret liikluskorraldus küsimustes valla haridusasutuste ümber. Samuti on tehtud ettepanek rajada ülekäigurada vallamaja ja kooli vahele kuna kooliõpilased käivad kehalisekasvatuse tundides ja raamatukogus vallamajas.
1. Ülekäigurada
- Valla- politse ja maanteeameti esindajad tegid antud kohal paikvaatluse ning tuginedes alljärgnevatele põhjustele otsustati mitte rajada ülekäigurada Peetrisse vallamaja ette.
- MNT amet on seisukohal, et nii väikese liiklustihedusega teel ei ole ülekäiguraja rajamine otstarbekas.
- Statistika näitab, et viimasel ajal on toimunud lastega liiklusõnnetused just ülekäiguradadel kuna lapsed/jalakäijad on harjunud oma eesõigusega kuid nad ei tunneta ohtu kuidas saab pidama 30-40 tonnine mehhanism.
- Keskkonnareostus suureneb ülekäiguraja rajamisel kuna tööstuslik/põllumajanduslik transport peab pidurdades hoogu maha võtma ja siis uuesti liikuma hakates kiiredama, millega kaasneb lisa heitegaasid ja täiendav energikulu.
2. Lasteaia ümbruse liikluskorraldus
- Kareda vallale kuulub Tervise tee, mis on kahesuunaline ja tagab juurdepääsu lasteaiale.
- Teine tee mida nimetatakse Lasteaia teeks on eraomandis ja valla kasuks seatud servituut - teekorradust võib teha üksnes omanik.
- Lasteaiaga piirnevad kaks parklat kuuluvad MTÜ Energia- ja Tervisekeskus mida momendil kasutavad nii töötajad kui ka lapsevanemad. Liikluskorraldus on omaniku pädevuses.
3. Kooli ümbruse liikluskorraldus
- Kuna kooli juhtkond ja hoolekogu jäid erinevatele seisukohtadele liikluskorralduse kohta Peetri Kooli territooriumil, siis kui koolipidaja esindaja, Kareda vallavalitsus korraldab selle ise alljärgnevalt:
3.1. Paigaldame lasteaiapoolsele teele kinnistu piiril liiklusmärgi 331 "Sissesõidu keeld" , mis keelab kõigi sõidukite edasisõidu.
3.2. Paigaldame Kesktee poolsele kooli sissesõidule  liiklusmärgi 331 "Sissesõidu keeld" ja lisame lisateate tahvli 891 kirjega "välja arvatud valdaja kirjalikul loal"
3.3. Töötame välja kirjalikud load ning väljastame need igapäevastele kasutajatele kel tekib kohustus need paigaldada auto armatuurlauale.
3.4. Perioodilist järelvalvet teeb Kareda vallavalitsus koostöös Lääne politseiprefektuuriga.