reede, 5. juuni 2015

Tööd jagub aga töötajaid .....Eesti tööturg on viimaste aastatega läbinud tohutu muutuse ning teekond tundmatusse jätkub. Töökohti tekib pidevalt juurde ning kuna Eesti tööjõud on vähenemas, siis värbamisprotsessi kaalukauss vajub pigem tööotsijate poolele.
Kuid kui keeruline on koolidel leida õpetajaid?  Kareda valla Peetri Kool kuulutas välja konkurssi leidmaks oma töökasse kollektiivi hariduse edendajaid. Vajasime ja osaliselt vajame nelja valdkonna esindajaid: koolijuhti, lasteaia, emakeele ja matemaatika õpetajat. Konkurssi tähtaeg oli 04.06.2015 ja arvesse läksid kõik sooviavaldused kuni 23:59
Sooviavaldusi laekus kokku 14, kahjuks ei esitatud ühtegi soovi asuda tööle eesti keele ja matemaatika õpetaja ametikohale. Kaks avaldust esitanud ei olnud määratlenud millisel ametikohal nad sooviksid kandideerida ning nad ei vastanud ühelegi eeltoodud ametikohale seatud kvalifikatsiooninõudele. Viis inimest avaldasid soovi asuda koolijuhi ametikohale ning seitse lasteaia õpetaja kohale.
Aasta-aastalt läheb raskemaks leida haridusasutustesse kvalifikatsiooniga tööjõudu kuna töötasud ei ole tulnud üldise elukallidusele järgi ja maakoolis ei ole piisavat ainekoormust aineõpetajale. Töötades ka ise eelnevalt koolis väidan, et ideaalis võiksid koolis olla ainult oma kooli õpetajad. „Kui õpetaja töötab mitmes koolis, on tunniplaani tegemine, kellaaegade ja bussisõiduaegade klapitamine keeruline.
Aineõpetajate otsinguid tuleb jätkata ja alustame järgmisel nädalal läbirääkimisi kandideerijatega.