reede, 20. november 2015

Türi ja Kareda vallavalitsused sõlmisid koostöölepinguTüri ja Kareda vallavalitsused sõlmisid koostöölepingu
Aime Roosioja
Türi valla rahandusosakonna juhataja
Türi vallavolikogu tegi oma oktoobrikuu istungil muudatused Türi Vallavalitsuse põhimäärusesse. Üheks muudatuseks oli, et ametiasutus võib teistele avalik-õiguslikele isikutele osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab Türi Vallavalitsus.
Väiksemad kohalikud omavalitsused on tundnud huvi kvaliteetsete teenuste ostmise vastu, meie kvalifitseeritud ja tublid ametnikud nõustavad ja abistavad seni oma tööülesannete hulgas teisi omavalitsusi, kuid sellise nõuannete küsimise maht järjest kasvab. Peamiselt on Türi Vallavalitsusel võimekus ja valmisolek pakkuda väiksematele omavalitsustele raamatupidamisteenuseid. Teenuse osutamisel tekkivad kulud kaetakse teenuse eest laekuva tuluga.
Esimeseks kohalikuks omavalitsuseks, kellega sõlmiti koostööleping, on Kareda Vallavalitsus ning neile osutab Türi Vallavalitsus raamatupidamise teenust. Kareda Vallavalitsusele tähendab see seda, et nende raamatupidamine muutub paberivabaks ning Kareda on valmis vastu võtma digiarveid ehk siis masinloetavaid arveid.
 Kareda vallavanema Kulno Kleini  sõnul on peamine põhjus see, et aastal 2016 läheb Eesti avalik sektor üle e-arvetele ning Kareda vald tahab olla teerajajate hulgas. Ma leian, et e-arvete kasutuselevõtt muudab valla arvelduskultuuri paremaks ja kiiremaks. Elame muutuvas maailmas ja märksõnaks on „kiirus“ – ka kõik e-arved liiguvad kinnitamisringis kiirelt ja konteeritakse automaatselt raamatupidamisprogrammi. Võites aega, võidame raha, täiendavalt väheneb risk andmete kaotsiminekuks, suureneb ka läbipaistvus arveldusprotsessis. Rahavood muutuvad kiiremaks ning see annab Kareda valla juhtimisele lisaväärtust – kiirem ja selgem ülevaade kuludest ja tuludest aitab paremini planeerida eelarvet. Seega õigustab e-arvetele üleminek ennast igati ja on majanduslikult mõistlik. Meil on hea meel tõdeda, et Türi kui üks Järvamaa innovaatilise mõtteviisiga omavalitsus ei räägi ainult koostööst vaid ka reaalselt pakub välja  lahenduse.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et Türi vallas on e-arvete menetluskeskkonda kasutatud juba kaks aastat ning kõik osapooled on sellega rahul- nii partnerite kui asutuste töökoormust on see oluliselt vähendanud, rääkimata paberdokumentide praktiliselt kadumisest ja sellega seotud kokkuhoiust. Teenuse pakkumise osas on Siemann seda meelt, et on mõistlik teha koostööd, abistada nii teadmiste kui oskustega vajadusel teisi omavalitsusi ning anda ka vajadusel  hoogu ja innustust kõigile, kes soovivad e-arvete kasutamiele üleminekul  nõu ning abi. Pipi-Liis Siemannil on hea meel, et Türi vallas on olemas tublid spetsialistid, kes on valmis alati kaasa mõtlema ning appi tulema.
Teadaolevalt  on see koostööleping sellisel kujul vabariigis esimene, kuigi raamatupidamisteenust ostavad sisse veel kaks kohaliku omavalitsust – Rõngu ja Puhja vallad Eesti Finantsteenuste Agentuurilt.