teisipäev, 15. november 2016

13/14. novembri rahvaküsitlus Karedal

13. ja 14. novembril 2016 toimus Kareda vallas rahvaküsitlus, kus osales kokku 116 inimest ehk 22,26 % valimisealisest elanikkonnast. Küsimusele „Kas toetate Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valdade ühinemist üheks omavalisuseks?" vastas jaatavalt 49 ja eitavalt 67 isikut.
Kokku oli hääletamisõigus 521-l inimesel. Hääletustulemused kinnitatakse Kareda vallavolikogu 16.11.2016.a. istungil. Häid valikuid ei ole kuna rahvaküsitluses osalejaid oli napivõitu tuleb teha otsus hääletustulemuste põhjalt. Kas aluseks võtta nende 42% hääl kes soovis Kareda valla liikumist Järva valla suunas või võtta aluseks 58% eitav soov ja kaaluda alternatiive, teevad volinikud.  Kui volinikud on teinud halbu otsuseid, saab nende asemele valida uusi. Kuidas parandatakse halvad rahvahääletuse tulemused? Mida teha, kui rahvahääletuse tulemusena on saadud ebarahuldav resultaat? Kes siis vastutab? Kuidas see vastutus jagatakse?” Vastus on väga lihtne: rahvas vastutab. Rahvas ise kannatab kehvade hääletustulemuste läbi. On üsna keeruline läheneda küsimusele selliselt, et rahvahääletuse puhul ei ole tegemist vastutusega, kui rahvas võtab enda kätte võimu, mis talle kuulub. Kõike head ei saagi. Need kes küsitluses ei osalenud ei saa ka moraalselt kellegi poole näpuka vibutada küsides kuhu liigud Kareda vald.
Me peame tegema valikuid, kas see meeldib meile või mitte, sest valiku tegematajätmine, mis iseenesest on ju ka valik, võib osutuda tulevikule mõeldes sageli kõige halvemaks. Volikogu peab seisma selle eest, et otsused, mida vastu võtame, teeniksid vallas elavate inimeste huve tänases ja homses päevas.
Kareda vald peab olema hea ja turvaline elupaik elamiseks meile kõigile. Selleks peame tegema ümberkorraldusi, et inimesed tahaksid siin elada.

 

kolmapäev, 2. november 2016

HEA VALLAKODANIK!
13. -14. NOVEMBRI RAHVAKÜSITLUSEL TULEB OTSUSTADA, KAS TOETATE SEITSME VALLA ÜHINEMIST UUEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSEKS VÕI MITTE.


SEETÕTTU PEAME VAJALIKUKS KA  PAIDE LINNA, PAIDE VALLA JA ROOSNA-ALLIKU VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI TUTVUSTAMIST.


TUTVUSTAV KOOSOLEK TOIMUB ESMASPÄEVAL, 7. NOVEMRIL KELL 17.30 KAREDA VALLA MAJA VOLIKOGU SAALISVALIMISLIIT KODUPAIK KAREDA ESINDAJAD